Facteurke

Beste ouders en leden,

De foto hieronder is het Facteurke. Hierop staat wanneer het wel en niet activiteit is. Zondag 4 maart is het normale activiteit van 14uur tot 17uur.